Strona głowna
 
O NAS
CZŁONKOWIE
OSIĄGNIĘCIA
KONFERENCJA
MATERIAŁY
AKTUALNOŚCI
LINKI
KONTAKT
EMAIL

 

 

Q-mam - Studenckie Koło Naukowe Zarzšdzania Jako�ciš CZŁONKOWIE
 
TOMASZ KOŁAKOWSKI
Wiceprezes w latach 2002 - 2005
e-mail: tomkolak@poczta.onet.pl

Osiągnięcia :

 • Obecnie asystent w Katedrze Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.

 • 3 czerwiec 2005 - srebrna statuetka Primus Inter Pares (II miejsce na AE) w Regionalnym Finale Konkursu Promus Inter Pares organizowanym przez Zrzeszenie Studentów Polskich.

  więcej informacji [
  tutaj]

 • Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce w roku 2004/2005.
 • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku 1999/2000.
 • Nagroda Starosty Świdnickiego dla najlepszego maturzysty w 2000 r.
 • współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością „Q-mam” przy AE we Wrocławiu, Wydział GRiT.
 • udział w IX Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów w dniach 17-19 maja 2004 r.
  w Warszawie - referat pt. „Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością” (publikacja w materiałach konferencyjnych IX Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów).
 • wyróżnienie referatu pt. „Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością” na IX Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów,
 • organizacja i udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w dniach 21-22 października 2004 r. w Świebodzicach - referat pt. „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania” (planowana publikacja w materiałach konferencyjnych Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych).
 • udział w procesie projektowania strategii rozwoju Wydziału GRiT Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (badania własne typu C ze środków KBN),
 • udział w badaniach ankietowych przedsiębiorstw turystycznych w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji nr 1 H02D 032 26 pt. „Marketing relacji w działalności biur podróży w Polsce”.
 • współpraca, w ramach Koła Naukowego, z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu.
 • udział w dwóch seminariach zorganizowanych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. – Centrum Euro Info pt. „Prezentacje Rynków Krajów Członkowskich i Kandydujących do Unii Europejskiej” – Litwa i Grecja,
  udział w polsko-niemieckiej konferencji pt. „Europejski Rynek Pracy – szanse i zagrożenia dla pracowników z Polski na przykładzie Niemiec” w dniach 20-21 listopada 2003 r., zorganizowanej przez Urząd Miasta Wałbrzych.
 • wyróżnienie projektu zaliczeniowego z przedmiotu Marketing Usług i umieszczenie na stronie internetowej Wydziału GRiT,
 • 3 listy gratulacyjne za bardzo dobre wyniki w nauce w latach 2001/2002, 2002/2003 oraz 2003/2004.
 • 2-tygodniowa indywidualna praktyka w 2003 r., w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
 • miesięczna praktyka dyplomowa w 2004 r. w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Świdnicy.
 • gromadzenie, porządkowanie i edycja materiałów do skryptu z przedmiotu Podstawy Zarządzania (pod kierownictwem dr M. Morawskiego),
 • I miejsce w konkursie na najlepszą koncepcję trasy rowerowej „Księstwa Świdnicko-Jaworskiego”, zorganizowanym przez Urząd Miejski w Świdnicy,
 • członek zespołu opracowującego projekt tras rowerowych „Księstwa Świdnicko-Jaworskiego” dla Urzędu Miejskiego w Świdnicy,
 • członek AZS Wałbrzych przy Akademii Ekonomicznej w Wałbrzychu.
 

STRONA GŁÓWNA | O NAS | CZŁONKOWIE| OSIĄGNIĘCIA | MATERIAŁY | AKTUALNOŚCI | LINKI

  Design Tenet s.c.