Strona głowna
 
O NAS
CZŁONKOWIE
OSIĄGNIĘCIA
KONFERENCJA
MATERIAŁY
AKTUALNOŚCI
LINKI
KONTAKT
EMAIL

 

 

. CZŁONKOWIE
 
SYLWIA GNILAKIEWICZ
e-mail: martasyl@poczta.onet.pl

Osiągnięcia

 • maj 2006 - udział  w XIII Międzynarodowym Sympozjum Studenckim Szkół Wyższych Euroregionu NYSA nt. „Prace badawcze studentów Szkół Wyższych w ERN”. Wystąpienie pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Dolnego Śląska dla kapitału zagranicznego” zajęło III miejsce.

 • październik 2005: udział i współorganizacja  II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Karpaczu - referat pt. "Diagnoza poziomu zarządzania wiedzą w PAIiIZ", (planowana publikacja w materiałach konferencyjnych);

 • wrzesień 2005: miesięczna praktyka dyplomowa w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie;

 • sierpień 2005: 3-tygodniowa praktyka w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu;
 • członek Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania Jakością „Q-mam” przy AE we Wrocławiu, Wydział GRiT;
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Nowe prądy w oceanie systemów zarządzania jakością” 17-18 marca 2005, Politechnika Wrocławska- referat pt. „Rola zarządzania zasobami ludzkimi w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością” (publikacja w materiałach konferencyjnych);
 • udział w Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w dniach 21-22 października 2004 r. w Świebodzicach - referat pt. „Wdrażanie systemu zarządzania jakością- bariery w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i ich przezwyciężanie” ( publikacja w materiałach konferencyjnych Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych);
 • członek ekologicznej organizacji „Pracowni na rzecz wszystkich istot” oddział w Wałbrzychy;
 • współpraca, w ramach Koła Naukowego, z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu;
 • udział w dwóch seminariach zorganizowanych przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. – Centrum Euro Info pt. „Prezentacje Rynków Krajów Członkowskich i Kandydujących do Unii Europejskiej” – Litwa i Włochy,
 • porządkowanie i edycja materiałów do publikacji z Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w dniach 21-22 października 2004 r. w Świebodzicach;


 

STRONA GŁÓWNA | O NAS | CZŁONKOWIE| OSIĄGNIĘCIA | MATERIAŁY | AKTUALNOŚCI | LINKI

  Design Tenet s.c.