Strona głowna
 
O NAS
CZŁONKOWIE
OSIĄGNIĘCIA
KONFERENCJA
MATERIAŁY
AKTUALNOŚCI
LINKI
KONTAKT
EMAIL

 

 

Q-mam - Studenckie Koło Naukowe Zarzšdzania Jako�ciš CZŁONKOWIE
 
`
MARTA PIOTROWSKA
Wiceprezes
e-mail: piotrowskamarta@interia.pl

Osiągnięcia :

 • 22-24 października 2009, Karpacz - organizacja i udział w V Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych z cyklu Nowoczesne koncepcje zarządzania nt. "Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje zarządzania. Integracja i dezintegracja", prezentacja referatu pt. "Integracja zarządzania wiedzą z CRM na podstawie Europejskiego Funduszu Leasingowego – oddział w Wałbrzychu"
 • 23-25 października 2008, Karpacz - organizacja i udział w  IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowej nt. "Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą", prezentacja referatu pt. "System zarządzania wiedzą na przykładzie Banku BPH (Oddział w Wałbrzychu) i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu "
 • 3-5 kwietnia 2008, Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy - udział w  Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych  "Zarządzanie Jakością i Personelem" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością, Wystąpienie pt." Kultura projakościowa w przedsiębiorstwie na przykładzie Argillon Pokska Sp. z o.o." zajęło III miejsce.
 • 25-27 pażdziernik 2007r. - organizacja i udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Karpaczu nt. "Nowoczesne koncepcje zarządzania - wyniki badań", referat pt. "Relacja klient- dostawca wewnętrzny w instytucji publicznej na podstawie Urzędu Miasta w Wałbrzychu"
 • indywidualna praktyka w Dziale Marketingu w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej "INVEST-PARK" Sp. z o. o.
 • porządkowanie i edycja materiałów do publikacji z  III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych, która odbędzie się w październiku 2007 r.
 • 22-23 marca 2007, Wrocław, Politechnika Wrocławska - udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Zarządzania Jakością "Systemy zarządzania jakością - wiatrem w żagle" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością "REKINY JAKOŚCI", referat pt." Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie.
 • 5 marca 2007, Wałbrzych - udział w konferencji nt. "Rozwój Kapitału ludzkiego szansą rozwoju regionu wałbrzyskiego". 

 • 3-tygodniowa, indywidualna praktyka w 2006r. w Zakładzie Recyklingu Odpadów "Mo-Bruk" w Wałbrzychu.
 • porządkowanie i edycja materiałów do publikacji z II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych z października 2005 r.
 • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej koła "Q-mam".
 • 22 maja 2006 –udział w I Seminarium na temat "PROGRAMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - strategie lokalne Ziemi Wałbrzyskiej". Zaprezentowanie Strategii Gminy Jedlina Zdrój.
 • 8-10 maja 2006r., Supraśl koło Białegostoku - udział w Ogólnopopskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt.:"Rola i miejsce Studenckich Kół Naukowych w rozwoju współczesnej nauki", referat pt."Działalność kół naukowych - wpływ na rozwój studentów i podstawowe problemy funkcjonowania" (publikacja w materiałach konferencyjnych)
 • 23 listopada 2005 - spotkanie ze studentami III roku  nt: "Koncepcje zarządzania przedsiębiorswem" - zaprezentowanie referatu pt.  "KAIZEN - japońska metoda w polskich firmach" 

 • 20-22 pażdziernik 2005r. - organizacja i udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Karpaczu nt. "Nowoczesne koncepcje zarządzania - rozwiązania praktyczne", referat pt. "KAIZEN - japońska metoda w polskich firmach"
 

STRONA GŁÓWNA | O NAS | CZŁONKOWIE| OSIĄGNIĘCIA | MATERIAŁY | AKTUALNOŚCI | LINKI

  Design Tenet s.c.