Strona głowna
 
O NAS
CZŁONKOWIE
OSIĄGNIĘCIA
KONFERENCJA
MATERIAŁY
AKTUALNOŚCI
LINKI
KONTAKT
EMAIL

 

 

Q-mam - Studenckie Koło Naukowe Zarzšdzania Jako�ciš O NAS

q-mam

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością "Q-mam" to organizacja studencka. SKN istniejące od 2002 roku i mający na swoim koncie sporo sukcesów  w 2009 r. zakończyło swoją działalność.
Koło zajmowało się pogłębianiem specjalistycznej wiedzy z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym zarządzania jakością i zarządzania wiedzą i innymi koncepcjami zarządzania, z uwzględnieniem realizacji indywidualnych zainteresowań naukowych studentów. Dodatkowo organizowało wykłady, konferencje i sympozja naukowe, a także współpracowało z organizacjami i przedsiębiorstwami z terenu całego kraju, poprzez co włożyło
skromny wkład naukowy w dziedzinie nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym zarządzania jakością.

Dawana siedziba:
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze
Studia dzienne w Wałbrzychu

Galeria zdjęć naszej uczelni [tutaj] 

Opiekun:
dr inż. Edyta Tabaszewska
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
 

Władze koła:

Prezes:    

Anna Protas (studentka V roku, specjalność: analiza ekonomiczna)

Wiceprezes:

Krzysztof Rachel (student V roku,
specjalność: analiza ekonomiczna oraz finanse i rachunkowość)
Justyna
Kostaś (studentka V roku, specjalność: analiza ekonomiczna)


Członkowie honorowi - przyjaciele koła:
 - Marcin Pakuła

 - Michał Winiarz

 - Tomasz Kołakowski

 - Sylwia Gnilakiewicz

 - Magdalena Protas

 - Marta Piotrowska

 - Katarzyna Jamuła

 Cele Studenckiego Koła Naukowego


Celami Studenckiego Koła Naukowego są:

 • rozwój intelektualny członków poprzez stworzenie możliwości zorganizowanego, zespołowego pogłębiania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania jakością oraz innych nowoczesnych koncepcji zarządzania;

 • konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów z praktycznymi realiami świata biznesu;

 • realizacja indywidualnych zainteresowań naukowych studentów do których należą m.in. dynamiczne koncepcje zarządzania, etyka gospodarcza oraz społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, nowoczesne technologie IT;

 • aktywne wpływanie na działalność podmiotów gospodarczych i kreowanie nowej jakości życia gospodarczego.
   

Cele te realizowane są w następujących formach aktywności:

 • opracowywanie referatów i organizowanie sympozjów koła naukowego,

 • organizacja konferencji naukowych ukierunkowanych na pogłębianie wiedzy i wymianę doświadczeń z zakresu zarządzania,

 • współpraca z lokalnymi firmami, głównie usytuowanymi w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w celu pozyskania praktycznej wiedzy na temat systemów zarządzania jakością, min.. współpraca z Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o.,

 • współpraca z różnego rodzaju organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie sympozjów, wykładów kierowanych do młodzieży akademickiej lub do przedsiębiorstw będących w kręgu zainteresowania koła naukowego, np. z Urzędem Miejskim w Wałbrzychu i Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego,

 • prowadzenie badań z zakresu zarządzania jakością i zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach,
  organizowanie wykładów prowadzonych przez osoby zajmujące się zarządzaniem jakością w praktyce przedsiębiorstw,

 • współpraca z kołami naukowymi o podobnych charakterze z innych szkół wyższych,

 • rozwijanie kreatywności, ambicji oraz motywowanie członków koła,

 

STRONA GŁÓWNA | O NAS | CZŁONKOWIE| OSIĄGNIĘCIA | MATERIAŁY | AKTUALNOŚCI | LINKI

  Design Tenet s.c.