Strona głowna
 
O NAS
CZŁONKOWIE
OSIĄGNIĘCIA
KONFERENCJA
MATERIAŁY
AKTUALNOŚCI
LINKI
KONTAKT
EMAIL

 

 

Q-mam - Studenckie Koło Naukowe Zarzšdzania Jako�ciš

OSIĄGNIĘCIA
 • 22-24 październik 2009r. - organizacja V Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Karpaczu nt. "Zarządzanie wiedzą a inne koncepcje. Integracja i dezintegracja"
  Serdeczne dzięki, że byliście!! :))
         Informacje o konferencji [tutaj] 
         Galeria zdjęć [tutaj]

 • 23-25 pażdziernik 2008r. - organizacja IV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Karpaczu nt. "Nowoczesne koncepcje zarządzania - zarządzanie wiedzą"

  Serdeczne dzięki, że byliście!! :))

     Informacje o konferencji [tutaj]
     Galeria zdjęć [tutaj]
     Nasz referat [tutaj]
 • 15-16 maja 2008, Jelenia Góra - udział członków Koła w Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu NYSA
 • 7-9 maj 2008, Międzybrodzie Żywieckie, Akademia Techniczno - Humanistyczna - udział członków koła w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie Organizacjami Przyszłości" - Studenckie Forum Biznesu "Zarządzanie Relacjami z Klientem - CRM" zorganizowanej przez SKN Młody Menadżer, zajęcie wyróznienia I  stopnia w konkursie na najlepszą prezentacje.
 • 3-5 kwietnia 2008, Wrocław, Uniwersytet Przyrodniczy - udział członków koła w  Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych  "Zarządzanie Jakością i Personelem" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Analiz Rynkowych oraz Studenckie Koło Zarządzania Jakością.
 • 25-27 pażdziernik 2007r. - organizacja III Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych w Karpaczu nt. "Nowoczesne koncepcje zarządzania - wyniki badań"

  Serdeczne dzięki, że byliście!! :))

     Informacje o konferencji [tutaj]

     Galeria zdjęć [tutaj]

     Nasze referaty [tutaj]

 • 29 - 30 maja, udział Magdaleny Protas w XIII Międzynarodowym Sympozjum Studenckim Szkół Wyższych Euroregionu NYSA. Wystąpienie pt. „Sustainable development indicators in district Wałbrzych'” zajęło I miejsce.
 • 22-23 marca 2007, Wrocław, Politechnika Wrocławska - udział członków koła w III Ogólnopolskiej Konferencji Zarządzania Jakością "Systemy zarządzania jakością - wiatrem w żagle" zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością "REKINY JAKOŚCI".

  galeria zdjęć [tutaj]

 • 5 marca 2007, Wałbrzych - udział Anny Protas, Magdaleny Protas i Marty Piotrowskiej w konferencji nt. "Rozwój Kapitału ludzkiego szansą rozwoju regionu wałbrzyskiego".

  galeria zdjęć


 • 22 maja 2006 –udział Katarzyny Abrantowicz, Magdaleny Protas i Marty Piotrowskiej w I Seminarium na temat "PROGRAMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU strategie lokalne Ziemi Wałbrzyskiej".

  galeria zdjęć [tutaj]
 • 12 maja 2006 - uczestnictwo Sylwii Gnilakiewicz i Magdaleny Protas w XIII Międzynarodowym Sympozjum Studenckim Szkół Wyższych Euroregionu NYSA nt. „Prace badawcze studentów Szkół Wyższych w ERN”. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, brali w nim udział studenci ze szkół Wyższych Czech, Niemiec i Polski. Wystąpienie Sylwii pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Dolnego Śląska dla kapitału zagranicznego” zajęło III miejsce.
         
         Zdjęcie uczestników  [tutaj]
 • 8-10 maja 2006r., Supraśl koło Białegostoku - udział Marty Piotrowskiej i Katarzyny Abrantowicz w Ogólnopopskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych nt.:"Rola i miejsce Studenckich Kół Naukowych w rozwoju współczesnej nauki"

 • galeria zdjęć [tutaj]
  nasze referaty z konferencji [tutaj]
 •  1 marca 2006 - IX Międzyuczelniane Targi Pracy pod hasłem „CZAS NA KARIERĘ – PROFESJA DLA PROFESJONALISTÓW” Nasze Koło uczestniczyło w IX Międzyuczelnianych Targach Pracy „PROFESJA”, zorganizowanych w hotelu Holiday Inn we Wrocławiu. Patronat honorowy nad tegoroczną edycją targów objęły władze województwa, miasta i wrocławskich szkół wyższych. Jednym z gości honorowych był rektor naszej Uczeln -  prof. zw. dr hab. B. Fiedor. Oferty firm biorących udział w targach skierowana była do studentów i absolwentów szkół wyższych z Dolnego Śląska. Mogli oni zdobyć informacje o ofertach praktyk i staży, oczekiwaniach pracodawców oraz trendach na rynku pracy, wysłuchać wykładów i prezentacji. Zebrane informacje pozwolą młodym ludziom już teraz na zaplanowanie dalszego rozwoju i przyszłej kariery.
  Celem naszego Koła było promowanie zaplanowanej na październik konferencji poświęconej nowoczesnym koncepcjom zarządzania.
  W Targach uczestniczyły między innymi: LG Chem Poland, Hewlett-Packard, GE, PZU S.A., L’Oreal, Faurecia Wałbrzych, Volvo Polska, Ernst&Young.

  galeria zdjęć [tutaj]

 • 15 grudnia 2005 - spotkanie z dr inż. Piotrem Białowąsem - Dyrektorem Departamentu Strategii Koncernu Energetycznego EnergiaPRO nt. "Zrównoważona karta wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa"

  Skrócona prezentacja wystąpienia
  [tutaj] 


 • 23 listopada 2005 - spotkanie ze studentami III roku  na temat "Koncepcje zarządzania przedsiębiorswem" - członkowie koła zaprezentowali swoje referaty na temat:

  - Magdalena Protas, Społeczny aspekt Business Process Reengineering    
  - Katarzyna Abrantowicz, Marta Piotrowska, Kaizen – japońska metoda w polskich firmach,
  - Marzena Jaroszewska, Barbara Kuś  -  Podstawowe relacje między wybranymi kocepcjami zarządzania

    Galeria zdjęć [tutaj] 

 • 20 – 22 październik 2005 – współorganizacja wraz z Naukowym Kołem Zarządzania „Sensat”, II Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych pt. „Nowoczesne koncepcje zarządzania - rozwiązania praktyczne” w Karpaczu. Uczestnikami tej konferencji byli członkowie kół z różnych uczelni m.in. studenci z Uniwesytetów z Gdańska, Szczecina, Zielonej Góry i Krakowa; Politechnik z Rzeszowa, Wrocławia; Akademii Ekonomicznych z Krakowa, Katowic i Wrocławia, jak również z przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji z Kielc i Kolegium Karkonoskiego.

  Serdeczne dzięki, że byliście!! :))

          Informacje o konferencji [tutaj]
   

          Galeria zdjęć [tutaj] 

           Nasze referaty [tutaj]

  Na konferencji grali THE TWISTERS
  www.thetwisters.prv.pl

 • 3 czerwiec 2005 - Podczas Regionalnego Finału Konkursu Primus Inter Pares Tomasz Kołakowski został uhonorowany przez Zrzeszenie Studentów Polskich na Akademii Ekonomicznej srebrną statuetką Primus Inter Pares (II miejsce na AE), natomiast Marcin Pakuła brązową statuetką Primus Inter Pares (III miejsce na AE).

  więcej informacji [tutaj]

 • 21 – 22 październik 2004 – publikacja prac naukowych, a także współorganizacja wraz z Naukowym Kołem Zarządzania „Sensat”, Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych pt. „Nowoczesne Koncepcje Zarządzania” w Świebodzicach. Uczestnikami tej konferencji byli członkowie kół z różnych uczelni m.in. studenci z koła Zarządzania Organizacją Przyszłości działającego przy SGH w Warszawie jak również rektorzy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  Tematami jakie poruszali nasi członkowie na konferencji były m.in.: 
   
  • „Wdrażanie systemu zarządzania jakością - bariery w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i ich przezwyciężanie”
  • „Zarządzanie procesami i jego rola w dynamicznych koncepcjach zarządzania”
  • „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w kontekście wybranych koncepcji zarządzania”

  Informacje ogólne o konferencji oraz galeria zdjęć [tutaj]
  Nasze referaty z konferencji [tutaj]


  Poruszane tematy zostały przyjęte z wielką aprobatą zarówno wśród gości konferencji jak również rady naukowej.
   

 • 13 października 2004 r. - uczestnictwo członka naszego koła, Marcina Pakuły w spotkaniu Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego czasopisma POLITYKA pt. ”Silna Polska w silnej Europie”, zorganizowanego na Uniwersytecie Wrocławskim. Głównym gościem tej imprezy był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
   
 • Sierpień – wrzesień 2004 r. – odbycie praktyk studenckich, przez członków Q-mam, w dwóch znaczących zakładach przemysłu motoryzacyjnego tj. Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o. (w dziale logistyki wewnętrznej), a także Remy Automotive Poland Sp. z o.o. (w dziale jakości) w Świdnicy (dawny Elmot). Pozwoliły one skonfrontować wiedzę teoretyczną pogłębianą poprzez uczestnictwo w kole z rzeczywistością gospodarczą wielkich firm.
   
 • 17 – 19 maja 2004 r. – Uczestnictwo i wyróżnienie dla Tomasza Kołakowskiego i Marcina Pakuły za referat pt.: „Zarządzanie wiedzą a znormalizowany system zarządzania jakością” na IX Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów w Warszawie. Konferencja została zorganizowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a jego przesłanie programowe brzmiało: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie – przemiany i perspektywy. Konferencję zaszczycili swą obecnością:
   
  • Minister Halina Wasilewska- Trenknerczłonek Rady Polityki Pieniężnej,
  • Minister Przemysław Morysiak Ministerstwo Skarbu

  więcej informacji [tutaj]
   

 • Maj 2004 r. - uczestnictwo członków naszego koła w wycieczce do fabryki skrzyń biegów Japońskiego koncernu Toyota mieszczącej się na Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Wałbrzychu, podczas której poznaliśmy system logistyczny oraz standardy jakości koncernu .
   
 • 20-21 listopada 2003 r. – uczestnictwo w polsko - niemieckiej konferencji pt. "Europejski rynek pracy - szanse i zagrożenia  dla pracowników z Polski na przykładzie Niemiec", zorganizowanej przez Urząd Miasta Wałbrzych. Impreza ta zaowocowała nawiązaniem kontaktów ze studentami z Niemiec.

  więcej informacji [tutaj]
   
 • 4 listopada 2003r. - organizacja wykładu dr inż. Piotr Białowąsa pt. „Wdrażanie i integracja systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP". Dr Białowąs był wówczas Pełnomocnikiem Zarządu ds. w/w systemów w Zakładzie Energetycznym Jelenia Góra S.A. (dzisiejsza Energia - Pro) oraz pracownikiem AE we Wrocławiu.

  więcej informacji [tutaj]
   
 • 2003 r. - Nawiązanie współpracy z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego – Euro Info Centre i udział w trzech interesujących seminariach, jakimi były GOSPODARCZE PREZENTACJE RYNKÓW UNII EUROPEJSKIEJ tj. Grecji, Litwy i Włoch. Spotkania umożliwiły nawiązanie znajomości z Radcami Ekonomiczno-Handlowymi owych ambasad, tj. z:
   
  • Panem Aristotelisem Xenakisem, Radcą Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Grecji,
  • Panią Vitą Vincienie, Radcą Handlowym Ambasady Republiki Litwy,
  • Panem Walterem Ferrarą, Radcą Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Republiki Włoskiej,

  więcej informacji [tutaj]
   

 • W maju 2003 r. - odwiedziny w zaprzyjaźnionej z naszym kołem fabryce Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o., znajdującej się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Uczestnictwo w wykładzie pana Janusza Pośpiecha Kierownika TQM i zarazem Pełnomocnika Zarządu ds. Jakości, dotyczącego zarządzania jakością (TQM i ISO). Zakład jest światowym liderem wśród producentów wyposażenia samochodowego do takich znanych marek aut jak min. VW, Audi, Citroën, czy Peugeot.
   
 • 25 marca 2002 r. - organizacja wykładu Pana Kanya Tsuchihashi pt. „Management philosophy and TQM”,

  więcej informacji [tutaj]
   
   
   

 

STRONA GŁÓWNA | O NAS | CZŁONKOWIE| OSIĄGNIĘCIA | MATERIAŁY | AKTUALNOŚCI | LINKI

  Design Tenet s.c.